هدف از این تحقیق بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
رابطه مدیریت منابع انسانی وعملکرد
فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش سوم   رابطه مدیریت منابع انسانی وعملکرد
مقدمه 102
ارزیابی عملکرد در مجموعه منابع انسانی103
چراشاخص های کلیدی عملکرد بکار می بریم؟107
شاخص های کلیدی عملکرد108
چگونگی تاثیرگزاری مفاهیم110
بخش چهارم  سوابق تحقیق
تحقیقات فارسی113
تحقیقات خارجی

 

 

 

هر سازمانی برای آگاهی از میزان تحقق اهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک، مطلوبیت و کیفیت فعالیتها و نتایج عملکردش در محیطهای پیچیده و پویا، نیازمند برقراری نظامهای مناسب پایش و کنترل عملکرد خاص خود است.

 

 

 

فقدان چنین نظامی به معنی عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی سازمان بوده که درنهایت افول سازمانهای باز، پویا و فعال و در نهایت جامعه را در پی خواهد داشت. در همین زمینه مهمترین پرسشهای اساسی درمورد سازمانهای دولتی عبارتند از: *  آیا سازمان‌های دولتی توانسته اند انتظاراتی را که در برنامه‌های استراتژیک متصور شده است، تحقق ببخشند؟ *  نقاط ضعفها و برتری‌ها در چه بخشها و زمینه‌هایی بوده است؟ * دلایل اصلی موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها چیست؟ * چگونه می توان سازمانهای دولتی را به سمت تعالی هدایت کرد؟

 

 


بنابر این از نگاه علم مدیریت برای پاسخگویی به پرسش‌هایی یادشده، طراحی، اجرا و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارزیابی و پایش برنامه‌های استراتژیک در بخش دولتی، امری اجتناب‌ناپذیر است.

 

 

در این مورد اقدامهای مناسبی نیز در کشور صورت گرفته است، به گونه‌ای که در سالهای اخیر چشم‌انداز بیست ساله‌ نظام ترسیم و به تصویب و تأکید مراجع و مقامات صلاحیت‌دار رسیده است و مجموعه سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و اجرایی کشور تحقق آن را هدف خود قرار داده اند، بنابراین این امر علاوه بر برنامه‌ریزی، لزوم ارزیابی و پایش نظام مند در سطوح و حوزه‌های مختلف را با نگرش سیستمی برای بررسی میزان تحقق اهداف و انتظارات پیش بینی شده در سند چشم‌انداز دو چندان کرده است.البته استقرار مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند.