هدف از این تحقیق بررسی مولفه های موثر بر شعب بانکی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 فهرست مطالب
مولفه های موثر بر شعب بانکی
مقدمه8
بخش اول- مبانی نظری تحقیق8
پول چیست ؟9
چرا پول بوجود آمد؟9
وظایف و نقش پول در اقتصاد 9
پشتوانه پول 10
تجهیز منابع مالی10
واسطه گری مالی10
پیدایش بانکداری11
سابقه بانکداری در ایران11
ایجاد بانک های ایرانی11
ایجاد بانک های خصوصی در ایران 12
بانک ملی ایران 12
اهداف سیاست پولی12
ابزارهای سیاست پولی در بانک 13
انواع سپرده های قرض الحسنه 13
تسهیلات اعطای بانک14
کارآمدی مدیریتی15
مشارکت در تصمیم گیری15
عنصر مشارکت 17
ترغیب کارکنان به کار تیمی 17
ارزشیابی عملکرد18
توجه به نتایج حاصل از ارزشیابی 19
کاهش هزینه ها و افزایش سود آوری در سازمان20
کارآمدی منابع انسانی20
تعهد سازمانی 21
داشتن مهارت های ارتباطی 22
خلاقیت و نوآوری در کار22
بهبود عملکرد شغلی23
یادگیری مستمر24
بهبود در کیفیت خدمات25
سرعت در انجام خدمات26
دقت در انجام خدمات26
پاسخگویی به نیازهای مشتریان 27
کارآمدی فناوری اطلاعات 27
اتوماسیون اداری27
مزایای اتوماسیون اداری28
معایب اتوماسیون اداری28
کاربردهای اتوماسیون اداری28
دریافت و پرداخت الکترونیک 28
بانکداری مجازی و اینترنتی 29
آراستگی فضا و محیط شعبه29
موفقیت فیزیکی و مکان استقرار شعبه 29
بخش دوم- پیشینه تحقیق30
تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور30
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 31
جمع بندی و نتیجه گیری 35

 

 


بخش اول- مبانی نظری تحقیق
پول چیست ؟آن چیزی که از سوی  عموم آحاد جامعه به عنوان وسیله پرداخت یا واسطه مبادله پذیرفته شده است و واحد محاسبه و ملاک سنجش ارزش نیز است . بعد از دوره کلاسیک ها و همزمان با بروز عدم اطمینان و عدم تعادل های گسترده در اقتصاد پول وظیفه ذخیره ارزش نیز بر عهده گرفت . (ماجدی، 1373 : 335)
چرا پول بوجود آمد؟

 

 

در ا قتصاد شبانی و معیشتی ، مناسبات تهاتری یا پایاپای ، پاسح گوی نیازهای جامعه بود. ولی به تدریج که مازاد کالاهای تولید شده می بایستی با کالاهای دیگر مبادله می شد و در مقابل نیازمندی های اشخاص هم تامین می گردید، مشکلات موجود در مبادله پایاپای بروز و ظهور نمود. (منبع قبل، ص 335)

 

 

 

وظایف و نقش پول در اقتصاد
پول در اقتصاد عموماً دارای سه وظیفه یا سه خاصیت به شرح زیر داشته اند:اول- پول به عنوان وسیله مبادله :  در اکثر قریب به اتفاق جوامع امروز امر مبادله کالاها و خدمات در ازای مقدار معینی پول صورت می گیرد و قیمت کالاها و خدمات چیزی جزء بیان ارزش کالاها  و خدمات بر حسب پول نیست . بنابراین مهم ترین نقش پول تسهیل امر مبادله است ، به طوری که افراد با فروش کالاها و خدمات خوشان به انحاء مختلف ، معدل قیمت آنرا به پول دریافت کرده و سپس با پول به دست آمده نیازهای خود را با خرید کالاها و خدمات مرتفع می نمایند .

 

 


دوم – پول به عنوان معیار سنجش ارزش : نقش دیگر پول در اقتصاد مقایسه ارزش کالاها و خدمات مختلف با یکدیگر است ، به عبارت ساده تر با وورد پول در اقتصاد به آسانی مشخص می شود که چه مقدار از یک کالا یا خدمات دیگر باید مبادله شود . در این رابطه ارزش تمام کالاها و خدمات ابتدا با پول رایج در کشور تعیین می شود که وظیفه پول را در این مرحله می توان واحد محاسباتی همه کالاها و خدمات دانست و در مرحله بعدی است که می توان از رابطه بین دو قیمت هر دو کالا به پول مشخص شده است ارزش مبادلاتی دو کالا را با یکدیگر مقایسه نمود.