هدف از این تحقیق بررسی نظام جبران خدمات کل با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
نظام جبران خدمات کل
جبران خدمات کل- کلیات
مقدمه
مفاهیم و تعاریف نظام جبران خدمات کل
اهمیت جبران خدمات کل
مدلی از جبران خدمات کل
مزایای جبران خدمات کل
جبران خدمات کل- جبران خدمات مالی
مقدمه
جبران خدمات مالی مستقیم
جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا)
جبران خدمات کل- جبران خدمات غیر مالی
مقدمه
جبران خدمات غیر مالی حاصل از شغل
جبران خدمات غیر مالی حاصل از محیط کار
پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی
پیشینه داخلی
جمع بندی و نتیجه گیری

 

 

 

جبران خدمات به هر نوع پاداشی اطلاق می شود که افراد به نشانه سپاس برای ادای وظایف سازمان دریافت می کنند. در نگرش جدید به مدیریت منابع انسانی جبران خدمات کارکنان تنها از طریق پرداخت حقوق ودستمزد مزایای پولی صورت نمی پذیرد، بلکه میزان کیفیت زندگی کاری که شامل مزایای غیر مستقیم مالی ومزایای غیر مالی است مورد توجه قرار می گیرد.

 

 


مؤسسه ی جهان کار ، تعریفی نسبتا گسترده از جبران خدمات کل ارائه داده است .بدین مضمون که جبران خدمات کل "همه ی ابزارهای در دسترس کار فرماست که از آنها برای جذب، حفظ، ترغیب وراضی کردن کارمندان استفاده می شود.