هدف از این تحقیق بررسی انگیزش و نظریات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم انگیزه و انواع آن

مدل های  انگیزشی

انگیزش های فیزیولوژیکی (اولیه) در مقابل انگیزش های اجتماعى (ثانویه)

انگیزش درونی درمقابل انگیزش بیرونی

انگیزش پیچیده 

نظریه های انگیزش

انگیزش در زنان

نقش انگیزه در مشارکت

اهمیت انگیزش در ترویج و آموزش کشاورزی

مدل تعدیل یافته باس و دانلاپ

منابع

 

 

 

مفهوم انگیزه و شناخت عواملی که موجب انگیزش منابع انسانی می گردند، یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهم ترین بخش های روانشناسی است. لذا لازمه ی پی بردن به این که چه چیز انسان را به تلاش و کوشش وا می دارد یا به عبارتی عوامل برانگیزاننده افراد برای مشارکت فعال در کارها چیستند؟ آگاهی از مفهوم انگیزه می باشد. ضرورت توجه به انگیزه از آنجا ناشی می شود كه رابطه ای دقیق با اراده و تفكر مستقل داشته و از سوی دیگر با ذات و منش افراد مربوط بوده و مسأله ای انتزاعی است (ملکیان و همکاران، 1389). یك نیاز تأمین نشده موجب ایجاد تنش می شود كه آن نیز به سهم خود در فرد پویایی به وجود   می آورد و او را به جهتی سوق می دهد. این تنش موجب جستجو برای هدف خاصی می شود كه اگر آن هدف تأمین نگردد می تواند نیاز را تأمین كند و باعث كاهش تنش شود (عامریون، 1385).

 

 

 

انگیزه محرکی است که ماهیت ذهنی دارد و در عین حال از احساسات، سائق ها و تمایلاتی تشکیل شده که از قبل در خلق و خوی فرد وجود دارد (امیرانی، 1378). سیفرت،  (1992)، انگیزه را به صورت نیاز یا خواست ویژه ای که انگیزش را موجب می شود، تعریف کرده است. لفرانسوا،  (1997)، انگیزه را علت و دلیل رفتار می داند، دلیل این که چرا ما بعضی رفتارها را انجام می دهیم ولی برخی دیگر را انجام نمی دهیم، انگیزه های ما هستند (سیف، 1379). اساس هر عمل آزادانه و ارادی را انگیزشی کم و بیش آگاهانه تشکیل می دهد و در واقع، مجموعه ی انگیزه ها، همچون دلایلی هستندکه انجام عمل را موجب می شوند. به عبارتی انگیزه، حالتی است که فرد را به فعلیت وا می دارد (شاملو، 1383). در یک تعریف دیگر انگیزه به طور خلاصه و گویا چنین تعریف شده است: انگیزه ها، چراهای رفتار هستند. آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و جهت کلی رفتار یک فرد را معین می کنند (علاقه بند، 1375).