هدف از این تحقیق بررسی سیاست خارجی و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سیاست خارجی

اهداف و منافع ملی، برون­دادهای اساسی سیاست خارجی

عوامل موثر در سیاست­گذاری خارجی

بازیگران عرصه سیاست بین­المللی

قدرت شهروندی و سیاست خارجی

نقش قدرت شهروندی در سیاست خارجی

مدل­های فرآیند سیاست خارجی

نقش رسانه­ها در مدلهای فرایند سیاست خارجی

تاثیرگذاری رسانه­ها بر فرآیند سیاست خارجی بر اساس مدل «گراهام آلیسون»

اطلاع­رسانی یک فرآیند سیاسی

3-8-2 تعریف یک سیاستگذاری قابل قبول

معطوف ساختن توجه سیاستگذاران به اهداف (سیاست خارجی)

محدود ساختن استفاده از سایر گزینه­ ها (سیاست خارجی)

تسریع بخشیدن به روند سیاستگذاری

رسانه­ها، مهمترین عامل تاثیرگذار بر تحولات دیپلماسی در قرن بیستم

نقش رسانه­های نوین در فعالیتهای دیپلماتیک

اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

ناکارآمدی­های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

پیشینه

منابع

 

 

 

سیاست خارجی عبارت است از مجموعه خط­مشی­ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی است که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می نماید. بنابر تعریف فوق، سیاست داخلی هر کشوری شامل دو قسمت مجزا می باشد: الف) اهداف ملی که هر کشوری در صحنه بین­الملل تعقیب و درصدد تحصیل آنها می­باشد. ب) سیاستها و روشهایی که برای رسیدن به اهداف مزبور اتخاذ و اعمال می­گردد. (محمدی، 1387، ص 11) جهت­گیری­ها، اهداف و منافع دولتها در چهارچوب سیاست خارجی مطرح و بررسی می­گردد. در مجموع، سیاست خارجی بازتاب اهداف و سیاست­های یک دولت در صحنه روابط بین­الملل و در ارتباط با دیگر دولتها، جوامع و سازمانهای بین­المللی است.

 

 

 

 سیاست خارجی دولتها تحت­تاثیر متغیرهای متعددی شکل می­گیرد و واحدهای سیاسی، اهداف و منافع تعیین شده، جهت­گیری­ها و استراتژی­های گوناگونی برمی­گزینند. این متغیرها در حالت گوناگون به صورت متغیرهای مستقل و وابسته مورد توجه قرار می­گیرند و با دگرگون شدن شرایط و مقتضیات داخلی و بین­المللی، ممکن است طبقه­بندی جدیدی از اهداف و منافع ملی و استراتژی­ها ارائه شود. عبدالعلی قوام معتقد است: «عوامل ثابت تغییرناپذیر در سیاست خارجی وجود ندارد و به قدرت رسیدن احزاب و رهبران جدید می­تواند موجد دگرگونی­های عمده در داده­های سیاست خارجی (هدفها، منافع و استراتژی­ها) شود.» (قوام، 1381، ص 131)