هدف از این تحقیق بررسی شرمساری و آزمون های غیرمستقیم آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

پژوهش‏های داخلی 

پژوهش‏های خارجی

آزمونهای غیرمستقیم نظریه شرمساری بازپذیرکننده

آزمونهای مستقیم نظریه شرمساری بازپذیرکننده

جرایم یقه سفید

تخلفات مجرمانه خرد

بزهکاری نوجوانان

قلدری

طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده

جمع بندی، تحلیل و نتیجه گیری از پیشینه تحقیقات تجربی

منابع

 

 

 

با جستجو در میان مقالات و تحقیقات داخلی به زبان فارسی، در حوزه نظریه شرمساری بازپذیرکننده، تنها یک تحقیق تجربی مشاهده شد که اجمالاً به این نظریه اشاره کرده و شرمساری بازپذیرکننده را به عنوان یک متغیر مستقل تعریف کرده است (سعیدی و دیگران،1389). در این مقاله شرمساری بازپذیرکننده نه به صورت یک فرایند بلکه به عنوان یک مفهوم بکار رفته و روشن است که این تعریف ناظر به صورتبندی اولیه این نظریه بوده است. متغیر شرمساری در این تحقیق تعریف جداگانه­ای نداشته است.

 

 

 

 در ضمن راجع به نحوه اندازه­گیری و عملیاتی­کردن این متغیر هیچ توضیحی ارائه نشده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که متغیر شرمساری بازپذیرکننده بر میزان مصرف سیگار اثر مثبت و نسبتاً قوی دارد. نتیجه این تحقیق، در تقابل با ادعای نظریه شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت بوده است که مدعی است شرمساری بازپذیرکننده بر جرم و انحراف تأثیر منفی دارد. به دلیل ناروشن بودن تعریف مفهومی و عملیاتی این مفهوم در مقاله مزبور، داوری در باب اعتبار درونی این یافته دشوار است. در ضمن در این مقاله هیچ توضیح و یا بحثی راجع به شدت و جهت این رابطه ذکر نشده و لذا چندان معلوم نیست که به چه دلایلی این نوع نتیجه­ (بر خلاف پیشی­بینی بریث ویت) حاصل شده است.