هدف از این تحقیق بررسی مفهوم توسعه و انواع آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم توسعه

توسعه ی روستایی و نقش آن در توسعه ی ملی

مفهوم مشارکت و اهمیت مشارکت روستاییان در فرایند توسعه

اصول مشارکت

انواع مشارکت

موانع مشارکت

موانع فردی

موانع خانوادگی

موانع اجتماعی

زنان و توسعه

زنان روستایی و ترویج و آموزش کشاورزی

زنان و مشارکت

مطالعات داخلی

مطالعات خارجی

منابع

 

 

 

از آنجا كه بخش بزرگی از جمعیت كشور در مناطق روستایی زندگی می كنند، توسعه روستاها بخش   اجتناب ناپذیر توسعه ملی است. اما درعین حال پدیده مذكور دارای جنبه های متعددی است كه تماماً     می بایست در یك قالب واحد سنجیده شود. از عوامل مهم دستیابی به توسعه، برخورداری از نیروهای محركه یعنی سرمایه، نیروی كار و غیره می باشد. لذا به دلیل كمبود سرمایه و تراكم بالای جمعیتی در روستاهای كشور، تأكید بر بهره برداری بهینه از نیروهای محركه موجود مؤثر ترین راه رسیدن به هدف توسعه همه جانبه و یكپارچه می باشد (خانی، 1384).

 

 

 

گروهی توسعه روستایی را مترادف با عمران روستایی می پندارند، در چارچوب این مفهوم توسعه روستایی یك مفهوم جامع و چند بعدی است كه هم در برگیرنده ی توسعه كشاورزی و فعالیت های وابسته به آن است و هم زیر بناهای اقتصادی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و توسعه انسانی را در بر می گیرد. توسعه روستایی در این معنا بازخوردی از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نهادی و فیزیكی است  (بهرامی، 1383).

 

 

 

آنچه امروزه در مورد توسعه در مناطق روستایی مطرح است، توسعه پایدار روستایی است. توسعه پایدار روستایی عبارت است از: فرایند کمک به مردم روستایی از طرق اولویت بندی نیازهایشان، فعال نمودن آن ها و سرمایه گذاری در زمینه ایجاد زیر ساخت ها و ارایه خدمات اجتماعی، برقراری عدالت با توجه به ظرفیت های محلی برخلاف همه ی بی عدالتی های گذشته و تضمین سلامتی و امنیت آن ها، به ویژه زنان (چارچوب توسعه آفریقای جنوبی، 2005).